Cách tính lương cơ bản 2019?

Cách tính lương cơ bản 2019?

 

Tùy theo tính chất công việc. mức lương cơ bản của mỗi đối tượng lao động sẽ khác nhau. Cụ thể, lương cơ bản của lao động làm việc trong nhà nước sẽ khác với lương cơ bản của lao động làm việc tại các cơ quan, công ty tư nhân (doanh nghiệp)

a. Lương cơ bản của lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân

 

Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản của người lao động sẽ là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. 

 

Cụ thể như sau:

  • Lương cơ bản vùng 1: 4,18 triệu đồng/tháng
  • Lương cơ bản vùng 2: 3,71 triệu đồng/tháng
  • Lương cơ bản vùng 3: 3,25 triệu đồng/tháng
  • Lương cơ bản vùng 4: 2,92 triệu đồng/tháng

Như vậy, đối với một lao động làm việc tại doanh nghiệp, mức lương cơ bản sẽ không được thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đồng thời lương cơ bản cũng sẽ được thỏa thuận theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và kí kết trong hợp đồng lao động kèm theo.

b. Lương cơ bản của lao động làm việc tại cơ quan nhà nước

 

Đối với đối tượng này, lương cơ bản có sự tính toán đặc biệt hơn so với đối tượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân.

Lương cơ bản của đối tượng này được tính như sau: Lương cơ bản = Lương cơ sở x hệ số lương

Trong đó, mức lương cơ sở năm 2019 được nhà nước quy định như sau:

  • Từ 01/01 – 30/06/2019: 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP)
  • Từ 01/07 – 31/12/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14

Lưu ý:

  • Trước năm 2018, lương cơ bản được coi là mức để đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, luật bảo hiểm xã hội năm 2018 có sửa đổi quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tổng lương của người lao động tức là: lương cơ bán, lương thưởng và lương phụ cấp khác.
  • Lương cơ bản không được thấp hơn mức tối thiểu vùng và phải cộng thêm từ 7% đối với đối tượng đã qua học nghề.
  • Mức lương tối thiểu vùng sẽ được thay đổi hằng năm và cập nhật sau khi họp Hội đồng tiền lương quốc gia

 

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất.

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.