Cách tính thuế TNCN đối với Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh như thế nào?

Cách tính thuế TNCN đối với Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh như thế nào?

Căn cứ theo thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 và Thong tư 92/20125/TT-BTC ngày 15/6/2015

💢 Công thức tính thuế TNCN phải nộp:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = (Tổng lương – 9 triêu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * thuế suất

Theo đó tại điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC  Quy đinh về mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh như sau và ta dựa vào đó để tính thuế TNCN

💢 Cách tính thuế TNCN dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất(%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216  Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

 

💢 Dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần ta có công thức rút gọn về tính thuế thu nhập cá nhân – TNCN được quy định như sau

Bậc 1:

Thu nhập tính thuế TNCN từ 0 -> 5 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 5% Do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 0 trđ + 5% thu nhập tính thuế

Bậc 2:

Thu nhập tính thuế TNCN từ 5->10 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 10% do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 0,25trđ + 10% thu nhập tính thuế trên 5 trđ

Bậc 3:

Thu nhập tính thuế TNCN từ 10 -18 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 15% do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 0,75 trđ + 15% thu nhập tính thuế trên 10 trđ

Bậc 4:

Thu nhập tính thuế TNCN từ 18 – 32 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 20% do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 1,95 trđ + 20% thu nhập tính thuế trên 18 trđ

Bậc 5:

Thu nhập tính thuế TNCN từ 32 – 52 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 25% do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 4,75 trđ + 25% thu nhập tính thuế trên 32 trđ

Bậc 6:

Thu nhập tính thuế từ 52 – 80 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 30% do đó

Số thuế TNCN phải nộp:  9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

Bậc 7:

Thu nhập tính thuế trên 80 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 35% do đó

Số thuế TNCN phải nộp: 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 như sau:

Bà Nguyễn Thị Liên có thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng 2/2019 là 60 triệu đồng và bà phải nộp các khoản bảo hiểm như sau:
–  7% bảo hiểm xã hội
–  1,5 % bảo hiểm ý tế
Ngoài ra:
–  Bà nuôi 2 con 1 trai và 1 gái đều dưới 18 tuổi
–  Trong tháng 2 này bà không đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

💢 Cách tính thuế thu nhập cá nhân của bà Nguyễn Thị Liên trong tháng 1/2019 như sau:

Thu nhập chịu thuế của bà Liên là: 60 triệu đồng
– Các khoản giảm trừ của bà
+ Giảm trừ bản thân: 9 triệu
+ Giảm trừ gia cảnh cho 2 con của bà: 3,6 triệu x 2 = 7,2 triệu
+ Bảo hiểm xã hội, BHYT: 60 triệu x ( 7% + 1,5%) = 5,1 triệu
Tổng cộng các khoản giảm trừ cho bà Liên = 9 triệu + 7,2 triệu+ 5,1 triệu = 21,3 triệu đồng
Từ đó ta suy ra được thu nhập tính thuế của bà Liên= 60 triệu – 21,3 = 38,7 triệu đồng
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 1/2014 tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
Theo đó thì bà Liên có mức thuế suất ở bậc 5 là vì thu nhập tính thuế là 38,7 triệu đồng năm trong khoảng Trên 32 đến 52 triệu đồng dự trên biểu thuế lũy tiến
💢 Vậy số thuế thu nhập cá nhân mà bà Liên phải nộp trong tháng 2/2019 là = (5 triệu x 5%) + ( (10 triệu  – 5 triệu) x 10%) +( (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15%) + ((32 triệu đồng – 18 triệu) x 20%) + ((38,7 triệu – 32 triệu) x 25% = 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 2,8 triệu + 1,675 = 6,425 triệu đồng

Kết luận: Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng  với Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh. Tính dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần

 

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất.

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.