Cách tính trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày

Cách tính trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày

Làm thêm giờ vào ban ngày là việc người lao động làm thêm giờ ngoài khoảng thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau – nếu làm thêm giờ trong khoảng thời gian này thì là làm thêm giờ vào ban đêm. Đồng thời, trong cùng một ngày, nếu người lao động vừa có thời giờ làm thêm vào ban đêm, vừa có thời giờ làm thêm vào ban ngày; thì, tiền lương làm thêm giờ phải được tính tương ứng với từng thời giờ đó.

Hai trường hợp tính như sau:

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:
Ngày phát sinh làm thêm giờ Tiền lương làm thêm giờ
Là ngày làm việc bình thường = A x ít nhất 150% x Số giờ làm thêm
Là ngày nghỉ hàng tuần = A x ít nhất 200% x Số giờ làm thêm
Là ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = A x ít nhất 300% x Số giờ làm thêm
Trong đó:

A là Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường và không bao gồm các khoản tiền sau: tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trả lương theo tháng thì A được xác định như sau:

A = Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng
Số giờ thực tế làm việc trong tháng

Trong đó, Số giờ làm việc trong tháng không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm.

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần thì A được xác định như sau:

A = Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó
Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần

Trong đó:

– Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm

– Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần không quá 08 giờ / ngày; 48 giờ / tuần và không kể số giờ làm thêm.

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:
Ngày phát sinh làm thêm giờ Tiền lương làm thêm giờ
Là ngày làm việc bình thường = C x ít nhất 150% x Số sản phẩm làm thêm
Là ngày nghỉ hàng tuần = C x ít nhất 200% x Số sản phẩm làm thêm
Là ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = C x ít nhất 300% x Số sản phẩm làm thêm
Trong đó:

– C là Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường và được xác định theo đơn giá mà đôi bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Lưu ý:

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, mà ngày đó trùng vào ngày nghỉ hàng tuần; thì, doanh nghiệp tính tiền lương làm thêm giờ theo công thức tương ứng với ngày nghỉ lễ, tết.

 

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất.

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.