Công nhân viên quốc phòng có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Công nhân viên quốc phòng có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 36 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016) quy định:

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp như sau:

a) Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật;

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư 08/2015/TT-BQP :

3. Cách tính chi trả phụ cấp thâm niên nghề hàng tháng:

a) Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau 5 năm (đủ 60 tháng) được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5%; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm công tác (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 08/2015/TT-BQP quy định các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề được quy định tại thông tư này bao gồm:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

b) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu hưởng lương cấp hàm cơ yếu hoặc lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu (sau đây gọi tắt là cơ yếu).

c) Công nhân viên quốc phòng đã và đang được xếp hưởng; lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra đảng, nhà giáo và dự trữ quốc gia.

Ví dụ: Bạn là công nhân viên chức quốc phòng tháng 7 năm 1984 đến tháng 6 năm 1988 (thời gian công tác là 48 tháng); sau đó được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp và công tác đến hết tháng 9 năm 2016 nghỉ hưu. Như vậy, tính đến thời điểm tháng 9 năm 2016, bạn đã có 32 năm 3 tháng tại ngũ trong quân đội, theo đó bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ 32% từ tháng 7 năm 2016.

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.