Dịch vụ kiểm duyệt sổ sách và BCTC cuối năm

HÌNH THỨC KIỂM DUYỆT

♦ Giáo viên của Kế toán Hoàng Thiên Kì sẽ gọi cho khách bằng Messenger hoặc Zalo và dùng Ultraview kiểm duyệt trực tiếp trên máy tính của khách.

♦ Thời gian kiểm duyệt sẽ do 2 bên thỏa thuận miễn sao tiện cho khách hàng

NỘI DUNG KIỂM DUYỆT

– Kiểm duyệt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các bút toán kế toán đã hạch toán (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh).

– Kiểm duyệt chi phí được, không được trừ của DN (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh).

– Kiểm duyệt doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế của DN (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh).

– Hướng dẫn tập hợp, bổ sung chứng từ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Kiểm duyệt phương pháp trích khấu hao TSCĐ và quy trình đưa tài sản vào sử dụng (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh)

– Kiểm duyệt các khoản chi phí trả trước có phù hợp với quy định hiện hành không (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh).

– Hướng dẫn xử lý hàng tồn kho cuối năm.

– Kiểm duyệt phương pháp tính giá xuất kho (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh).

– Kiểm duyệt phương pháp tính giá thành sản xuất (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh)

– Tư vấn về tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương của NLĐ theo quy định hiện hành.

– Kiểm duyệt BCTC (Nếu sai sẽ hướng dẫn điều chỉnh)

– Còn nhiều nội dung khác khi kiểm duyệt Kế toán Hoàng Thiên Kì sẽ trao đổi trực tiếp với kế toán của DN đảm bảo công tác kế toán của DN luôn thuận lợi.

KẾT LUẬN

Với khả năng của Kế toán Hoàng Thiên Kì, chúng tôi luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.