Dịch vụ làm báo cáo tài chính hợp nhất Doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính hợp nhất	Doanh nghiệp
TỔNG TIỀN THANH TOÁNLiên hệ

Đối tượng: Doanh nghiệp

Áp dụng:

Giá dịch vụ: Liên hệ

Phí duy trì tài khoản:

Chi tiết dịch vụ

 

 

 

Quà tặng: KẾ TOÁN HOÀNG THIÊN KÌ tặng miễn phí khóa học kế toán tổng hợp Online ==> để nhận khóa học hãy Click vào Đăng ký học và nhập thông tin rồi nhấn vào Đăng ký. Sau đó hãy báo lại cho quản trị viên để được kích hoạt khóa học sớm nhất. 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT LÀ GÌ

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn; được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con.

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Trong đó gồm các bảng biểu sau:

–  Bảng cân đối kế toán hợp nhất

–  Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

–  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

–  Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Xem thêm: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

–  Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác.

–  Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán.

KỲ LẬP BÁO CÁO

– Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ hàng quý (Bao gồm cả quý IV).

THỜI HẠN NỘP VÀ CÔNG KHAI

–  Báo cáo tài chính hợp nhất phải lập và nộp vào cuối kỳ kế toán cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

–  Thời hạn công khai  trong vòng 120 ngày kể từ ngày kế thúc năm tài chính.

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.