Đào tạo kế toán tổng hợp lĩnh vực Xây Dựng trên Excel

Đào tạo kế toán tổng hợp lĩnh vực Xây Dựng trên Excel
TỔNG TIỀN THANH TOÁN350.000

Đối tượng:

Áp dụng:

Học phí: 350.000

Phí duy trì tài khoản: 0

Chi tiết dịch vụ

Khoá học dành cho thành viên đã đăng ký, vui lòng xem bảng giá tại đây.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Thuế

Bài 1. Giới thiệu về khóa học

Bài 2. Tổng quan về thuế

Bài 3. Công việc của kế toán thuế

Bài 4. Cách tiếp cận các loại hình doanh nghiệp khác nhau

Bài 5. Lập hóa đơn và xử lý khi viết sai, mất, cháy, hỏng hóa đơn

Bài 6. Chính sách lệ phí môn bài

Bài 7. Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài trên PM HTKK

Bài 8. Chính sách thuế GTGT

Bài 9. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên PM HTKK

Bài 10. Các lưu ý về khai bổ sung

Bài 11. Hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT trên PM HTKK

Bài 12. Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử đụng hóa đơn

Bài 13. Chính sách thuế TNCN

Bài 14. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN trên PM HTKK

Bài 15. Chính sách thuế TNDN

Phần 2. Kế toán

Bài 16. Tìm hiểu về đơn vị làm kế toán

Bài 17. Hướng dẫn hạch toán – Phần 1

Bài 18. Hướng dẫn hạch toán – Phần 2

Bài 19. Hướng dẫn hạch toán – Phần 3

Bài 20. Nhập số dư đầu năm

Bài 21. Kết chuyển lãi đầu năm

Bài 22. Góp vốn kinh doanh

Bài 23. Mua hóa đơn điện tử

Bài 24. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Bài 24. Thuê văn phòng năm 2019

Bài 25. Mua công cụ dụng cụ

Bài 26. Thu tiền khách hàng

Bài 27. Mua văn phòng  phẩm

Bài 28. Mua xăng dầu

Bài 29. Sửa chữa máy xúc

Bài 30. Tạm ứng đi công tác

Bài 31. Mua vật tư không qua kho

Bài 32. Thuê máy thi công

Bài 33. Điều chỉnh tăng, giảm hóa đơn

Bài 34. Mua tài sản cố định

Bài 35. Quyết toán tạm ứng

Bài 36. Nộp lệ phí môn bài

Bài 37. Nộp thuế thu nhập doanh nghiêp năm 2018

Bài 38. Thanh toán tiền điện

Bài 39. Phạt vi phạm hành chính

Bài 40. Lãi tiền gửi ngân hàng tháng 01/2019

Bài 41. Lương và bảo hiểm

Cách 1. Làm lương trên Excel và hạch toán vào Misa

Cách 2. Làm lương trên Misa

Bài 42. Xuất hóa đơn công trình

Bài 43. Tính khấu hao tài sản cố định

Bài 44. Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

Bài 45. Phân bổ chi phí trả trước

Bài 46. Tính giá thành công trình

Bài 47. Kết chuyển lãi lỗ

Bài 48. Xác định kết quả kinh doanh

Bài 49. Lên sổ cái các tài khoản

Bài 50. Lên sổ quỹ tiền mặt

Bài 51. Lên sổ tiền gửi ngân hàng

Phần 3. Quyết toán thuế cuối năm

Bài 52. Lập bảng cân đối tài khoản

Bài 53. Lập bảng tình hình tài chính

Bài 54. Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài 55. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 56. Lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bài 57. Quy định về quyết toán thuế TNCN

Bài 58. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên PM HTKK

Bài 59. Quy định về quyết toán thuế TNDN

Bài 60. Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên PM HTKK

Bài 61. Nhắc lại quy trình hạch toán, lên sổ và lập báo cáo tài chính

Bài 62. Chuyển số liệu từ Báo cáo trên Excel sang PM HTKK

 

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.