Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa lĩnh vực Sản Xuất

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa lĩnh vực Sản Xuất
TỔNG TIỀN THANH TOÁN350.000

Đối tượng:

Áp dụng:

Học phí: 350.000

Phí duy trì tài khoản: 0

Chi tiết dịch vụ

Khoá học dành cho thành viên đã đăng ký, vui lòng xem bảng giá tại đây.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. Giới thiệu về đơn vị làm kế toán

Bài 1. Giới thiều về đơn vị làm kế toán

Phần 2. Hướng dẫn hạch toán và quy trình kế toán trên Misa

Bài 2. Hướng dẫn hạch toán – Phần 1

Bài 3. Hướng dẫn hạch toán – Phần 2

Bài 4. Hướng dẫn hạch toán – Phần 3

Bài 5.  Quy trình kế toán trên Misa

Phần 3. Tổng quan về phần mềm Misa

Bài 6. Hướng dẫn cài đặt

Bài 7. Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu

Bài 8. Giới thiệu về phần mềm kế toán Misa

Phần 4. Nhập số dư đầu kỳ

Cách 1. Nhập số dư thủ công

Bài 9. Khai báo cơ cấu tổ chức

Bài 10. Khai báo danh mục khách hàng

Bài 11. Khai báo danh mục nhà cung cấp

Bài 12. Khai báo danh mục nhân viên

Bài 13. Khai báo danh mục vật tư, hàng hóa

Bài 14. Tạo đối tượng tập hợp chi phí

Bài 15. Khai báo tài khoản ngân hàng

Bài 16. Nhập số dư các tài khoản

Bài 17. Khai báo công cụ dụng đầu kỳ

Bài 18. Khai báo chi phí trả trước đầu kỳ

Bài 19. Khai báo tài sản cố định đầu kỳ

Cách 2. Nhập số dư đầu kỳ bằng cách tải tệp mẫu Excel

Bài 20. Nhập số dư bằng cách tải tệp mẫu Excel

Phần 5. Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

Bài 21. Kết chuyển lãi năm 2018

Bài 22. Góp vốn kinh doanh

Bài 23. Mua hóa đơn điện tử

Bài 24. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Bài 25. Thuê đất năm 2019

Bài 26. Mua vật tư nhập kho

Bài 27. Mua công cụ dụng cụ

Bài 28. Lập bảng định mức Nguyên vật liệu

Bài 29. Lập lệnh sản xuất và xuất Nguyên vật liệu sản xuất

Bài 30. Mua văn phòng  phẩm

Bài 31. Mua dầu diezel

Bài 32. Sửa chữa máy xúc

Bài 33. Thanh lý tài sản cố định

Bài 34. Tạm ứng đi công tác

Bài 35. Nhập thành phẩm vào kho

Bài 36. Bán thành phẩm

Bài 37. Điều chỉnh tăng, giảm hóa đơn

Bài 38. Mua tài sản cố định

Bài 39. Quyết toán tạm ứng

Bài 40. Nộp lệ phí môn bài

Bài 41. Bán thành phẩm

Bài 42. Nộp thuế thu nhập doanh nghiêp năm 2018

Bài 43. Thanh toán tiền điện

Bài 44. Phạt vi phạm hành chính

Bài 45. Bán thành phẩm

Bài 46. Lãi tiền gửi ngân hàng tháng 01/2019

Bài 47. Lương và bảo hiểm

Cách 1. Làm lương trên Excel và hạch toán vào Misa

Cách 2. Làm lương trên Misa

Phần 6. Thực hiện các bút toán cuối kỳ

Bài 48. Tính khấu hao tài sản cố định

Bài 49. Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

Bài 50. Phân bổ chi phí trả trước

Bài 51. Tính giá xuất kho Nguyên vật liệu

Bài 52. Tính giá thành sản phẩm

Bài 53. Kết chuyển lãi lỗ

Bài 54. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bài 55. Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lại lãi, lỗ

Phần 7. Xem và đối chiếu báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

Bài 56. Xem và đối chiếu Báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

Bài 57. Hướng dẫn nhặt số liệu từ PM kế toán Misa sang PM HTKK

Bài 58. Tóm tăt lại quy trình làm kế toán trên Misa

 

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.