Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa lĩnh vực Thương Mại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa lĩnh vực Thương Mại
TỔNG TIỀN THANH TOÁN350.000

Đối tượng:

Áp dụng:

Học phí: 350.000

Phí duy trì tài khoản: 0

Chi tiết dịch vụ

Khoá học dành cho thành viên đã đăng ký, vui lòng xem bảng giá tại đây.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. Giới thiệu về đơn vị làm kế toán

Bài 1. Giới thiều về đơn vị làm kế toán

Phần 2. Hướng dẫn hạch toán và quy trình kế toán trên Misa

Bài 2. Hướng dẫn hạch toán – Phần 1

Bài 3. Hướng dẫn hạch toán – Phần 2

Bài 4. Hướng dẫn hạch toán – Phần 3

Bài 5.  Quy trình kế toán trên Misa

Phần 3. Tổng quan về phần mềm Misa

Bài 6. Hướng dẫn cài đặt

Bài 7. Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu

Bài 8. Giới thiệu về phần mềm kế toán Misa

Phần 4. Nhập số dư đầu kỳ

Cách 1. Nhập số dư thủ công

Bài 9. Khai báo cơ cấu tổ chức

Bài 10. Khai báo danh mục khách hàng

Bài 11. Khai báo danh mục nhà cung cấp

Bài 12. Khai báo danh mục nhân viên

Bài 13. Khai báo danh mục vật tư, hàng hóa

Bài 14. Tạo đối tượng tập hợp chi phí

Bài 15. Khai báo tài khoản ngân hàng

Bài 16. Nhập số dư các tài khoản

Bài 17. Khai báo công cụ dụng đầu kỳ

Bài 18. Khai báo chi phí trả trước đầu kỳ

Bài 19. Khai báo tài sản cố định đầu kỳ

Cách 2. Nhập số dư đầu kỳ bằng cách tải tệp mẫu Excel

Bài 20. Nhập số dư bằng cách tải tệp mẫu Excel

Phần 5. Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

Bài 21. Kết chuyển lãi đầu năm

Bài 22. Góp vốn kinh doanh

Bài 23. Mua hóa đơn điện tử

Bài 24. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Bài 25. Thuê bến bãi năm 2019

Bài 26. Mua hàng hóa

Bài 27. Mua công cụ dụng cụ

Bài 28. Mua hàng hóa

Bài 29. Mua văn phòng phẩm

Bài 30. Mua dầu Diezel

Bài 31. Sửa chữa máy xúc

Bài 32. Thanh lý tài sản cố định

Bài 33. Tạm ứng đi công tác

Bài 34. Bán hàng hóa

Bài 35. Điều chỉnh tăng giảm hóa đơn

Bài 36. Mua tài sản cố định

Bài 37. Quyết toán tạm ứng

Bài 38. Nộp lệ phí môn băm năm 2019

Bài 39. Nộp thuế TNDN năm 2018

Bài 40. Thanh toán tiền điện

Bài 41. Nộp phạt vi phạm hành chính

Bài 42. Bán hàng hóa

Bài 43. Lãi TGNH tháng 01.2019

Bài 44. Lương và bảo hiểm

Cách 1. Làm lương trên Excel và hạch toán vào Misa

Cách 2. Làm lương trên Misa

Phần 6. Thực hiện các bút toán cuối kỳ

Bài 45. Tính khấu hao tài sản cố định

Bài 46. Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

Bài 47. Phân bổ chi phí trả trước

Bài 48. Tính giá xuất kho hàng hóa

Bài 49. Kết chuyển lãi lỗ

Bài 50. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bài 51. Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lại lãi, lỗ

Phần 7. Xem và đối chiếu báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

Bài 52. Xem và đối chiếu Báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

Bài 53. Hướng dẫn nhặt số liệu từ PM kế toán Misa sang PM HTKK

Bài 54. Tóm tăt lại quy trình làm kế toán trên Misa

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.