Những điều cần biết về bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là gì?

Căn cứ Điều 2, Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH quy định chi tiết về khái niệm bảo hiểm y tế là là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Kết luận: BHYT là 1 trong những chính sách an sinh xã hội tốt nhất hiện nay cho người lao động khi thăm, khám chữa bệnh

Đối tượng nào bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế?

Căn cứ Chương I, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nhóm 06 đối tượng tham gia BHYT bao gồm: 

1.     Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

2.     Nhóm do cơ quan BHXH đóng;

3.     Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;

4.     Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;

5.     Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình;

6.     Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Lưu ý: Trên đây là 6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, chi tiết xem tại căn cứ trên.

Mức đóng bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về mức đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

·        Mức đóng BHYT thuộc nhóm 3 đối tượng 

Đối với 3 nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do ngân sách Nhà nước đóng thì mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

·        Mức đóng nhóm hộ gia đình

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 

Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 3  đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 4 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 

Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

  • Lưu ý nhóm do Ngân sách nhà nước đóng:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo =>  Mức hỗ trợ tối thiểu là 70% TLCS

Học sinh, sinh viên. =>  Mức hỗ trợ tối thiểu là 30% TLCS.

Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình. =>  Mức hỗ trợ tối thiểu là 50% TLCS.

Kết luận: mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất hiện nay không thực sự là gánh nặng đối với người tham gia so với những lợi ích mà nó đem lại. Chính vì vậy, người dân nên chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế vì sức khỏe, hạnh phúc của chính bản thân mình và vì an sinh của toàn xã hội.

Bảo hiểm y tế mua ở đâu?

Mỗi loại đối tượng tham gia vào bảo hiểm y tế có các cách mua và địa điểm mua khác nhau, như sau:

Học sinh, sinh viên:

Học sinh và sinh viên muốn tham gia bảo hiểm y tế thì có thể đăng ký tại trường mà mình theo học. Bạn chỉ cần có thẻ học sinh/ sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh là mua được.

Hộ gia đình:

Hộ gia đình tham gia BHYT có thể mua tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trên địa bàn. Đồng thời, để mua BHYT theo hình thức này, đại diện hộ gia đình phải chuẩn bị các giấy tờ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

·        Tờ khai tham gia BHYT (mẫu số TK1-TS).

·        Bản chụp và bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu).

·        Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu D01-HGĐ).

·        Bản chính hoặc bản chụp thẻ BHYT của những người đã có thẻ để xác định việc giảm trừ mức đóng.

Các cá nhân khác:

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng được mua BHYT tại chính đơn vị nơi đang làm việc hoặc tại cơ quan BHXH trên địa bàn.

Về hồ sơ, người tham gia chỉ cần chuẩn bị Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS), sau đó thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị.

(Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Kết luận: trên đây là các địa điểm mua BHYT mà người tham gia có thể mua.

Giá mua bảo hiểm y tế?
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, tùy theo diện đối tượng, các cá nhân tham gia BHYT hàng tháng phải đóng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương tháng hoặc tiền trợ cấp tháng.

Riêng các đối tượng tham gia theo hình thức BHYT hộ gia đình, mức đóng hàng tháng được tính như sau:

·        Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

·        Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.

·        Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

·        Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất.

·        Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cụ thể:

+ Người thứ nhất là: 804.600 đồng/năm;

+ Người thứ hai là: 563.220 đồng/năm;

+ Người thứ ba là: 482.760 đồng/năm;

+ Người thứ tư là: 405.300 đồng/năm;

+ Người thứ năm trở lên: 321.840 đồng/năm.

Lưu ý: Mức đóng trên chưa tính mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và có thể thay đổi tùy theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế.
Chi phí khám, chữa bệnh các bệnh thông thường, chưa kể đến các bệnh nan y tại các cơ sở y tế hiện nay không phải là con số nhỏ. Bằng việc tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến khám, chữa bệnh, người tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần.

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến:
100% chi phí nếu là: 

·        Trẻ em dưới 6 tuổi.

·        Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

·        Các đối tượng thuộc lực lượng công an, quân đội.

·        Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng

·        Khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (208.500 đồng) và tại tuyến xã.

·        Tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng).

·        Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

·        Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo.

95% chi phí nếu là:

·        Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

·        Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

·        Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ người được BHYT chi trả 100% chi phí.

80% chi phí nếu là các đối tượng khác.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến:
40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện.

Riêng người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Kết luận: BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội thiết thực nhất hiện nay. Chính vì vậy, người dân nên chủ động tham gia để được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện nhất.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện?
Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức thực hiện, được áp dụng đối với các đối tượng do luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận.

Kết luận: Theo phương thức quản lý của Nhà nước thì hiện nay có 02 loại hình BHYT là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện.

Do đó, trừ các đối tượng đã tham gia BHYT bắt buộc thì mọi công dân Việt Nam đều được tham gia BHYT tự nguyện theo Luật Bảo hiểm y tế.

Mua BHYT tự nguyện ở đâu?
Theo Công văn 777/BHXH-BT, từ ngày 01/01/2016 trở đi, nếu muốn tham gia BHYT tự nguyện thì người dân bắt buộc phải tham gia theo hộ gia đình.

Hiện tại, BHYT tự nguyện theo hộ gia đình không được bán tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh mà chỉ được đăng ký tại địa phương. Mỗi địa phương hiện nay cũng có rất nhiều điểm đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, như:

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú

– Đại lý thu bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: trên đây là 02 cơ sở người tham gia bảo hiểm tự nguyện có thể đăng ký mua.

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất

 

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.