Thủ tục hưởng dưỡng sức sau sinh?

Thủ tục hưởng dưỡng sức sau sinh?

Căn cứ theo Điều 10 Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có ghi nhận về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như sau:

“Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính)”.

Theo quy định trên,khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức thì người sử dụng lao động lập mẫu C70a-HD để giải quyết chế độ này và người lao động không cần nộp thêm giấy tờ khác.

Về thủ tục giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh được quy định tại Điều 103  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh thì người sử dụng lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ này sẽ được cơ quan bảo hiểm giải quyết trong 10 ngày tiếp theo.

*Kết luận: Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là một chính sách an sinh xã hội và thể hiện tính nhân văn của nhà nước đối với lao động nữ sau khi sinh con mà chưa đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc. Việc nhà làm luật quy định về chế độ dưỡng sức sau sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vai trò của người phụ nữ, bởi họ không chỉ làm tốt công việc xây dựng kinh tế của gia đình mà họ còn phải  thực hiện chức năng sinh đẻ – một trong những chức năng quan trọng của người phụ nữ trong xã hội. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn xã hội, đồng thời tạo sự bình đẳng giữa lao động nam với lao động nữ.

💢  Chú ý.

Học trực tuyến một giảng viên dạy một học viên qua thực tế đã chứng minh đây là hình thức đào tạo tối ưu nhất về mọi mặt và Kế toán Hoàng Thiên Kì là trung tâm đào tạo trực tuyến tốt nhất hiện nay.

Hãy liên hệ: 0919.095.650 – 0396.704.237 để được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp nhất

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

Link Facebook

Kế toán Hoàng Thiên Kì có nhiều nhóm kín trên Messenger, trong nhóm hỗ trợ nhau rất hiệu quả, Hãy gửi lời mời kết bạn và inbox cho quản trị viên, quản trị viên sẽ add bạn vào nhóm miễn phí. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kế toán Hoàng Thiên Kì tự hào là đơn vị đào tạo chăm sóc khách hàng tốt nhất hiên nay. Với khả năng của chúng tôi sẽ luôn làm hài lòng mọi khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng chính sách giá ưu đãi nhất.